24 vogelsoorten in de Overtuin

Resultaten BMP telling van de Overtuin 2017
In het voorjaar 2017 zijn de broedvogels geïnventariseerd in de Ovetelling gegevensrtuin Bisdom van Vliet in Haastrecht. Maria Spruit van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard heeft twaalf bezoeken afgelegd in de vroege ochtend en één bezoek in de late avond in verband met de uilen. Op basis van de zang en het gedrag is aan de hand van de landelijk gebruikte BMP-methode bepaald of vogels een territorium hadden en of er ook sprake was van een broedgeval. Tegelijkertijd is het park achter de Overtuin geïnventariseerd. Opvallend is dat de Overtuin aan meer vogels huisvesting biedt. Dit is te verklaren uit het feit dat de Overtuin meer diversiteit heeft aan biotoop en er meer oude bomen staan met gaten. Er is met zekerheid vastgesteld dat twee nestkasten door pimpelmezen zijn gebruikt. Torenvalken zijn actief geweest bij de meest noordelijke nestkast, maar dit heeft niet geleid tot een broedgeval. Waarschijnlijk hangen de kasten niet in de goede windrichting.
De Stichting Overtuin Bisdom van Vliet is verheugd over de vogelstand, en hoopt dat door goed groenbeheer en het ophangen van nestkastjes, nog meer vogels voor de Overtuin als broed- en woonplaats gaan kiezen.

Honden in de Overtuin

Persbericht van de Gemeente Krimpenerwaard:

Enkele weken geleden zijn door de vrijwilligers van de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet, in overleg met de Gemeente, borden geplaatst over het aanlijnen en opruimen van hondenpoep in de Overtuin in Haastrecht. Naar aanleiding hiervan is onduidelijkheid ontstaan bij de inwoners en hondenbezitters in Haastrecht.

In 2016 is de nieuwe APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) vastgesteld. Hierin is vastgelegd in art. 2:57 en 2:58 waar aanlijn- en opruimplicht geldt. In de hele gemeente, zowel binnen als buiten bebouwde kom, geldt dat hondenpoep opruimplicht is. Zo ook in de Overtuin. In de Overtuin zijn bij iedere ingang hondenpoepzakjesdispensers opgehangen.

In de Overtuin geldt geen aanlijnplicht omdat de tuin officieel buiten bebouwde kom ligt. Echter de tuin heeft het karakter van een tuinpark binnen bebouwde kom, daarom is er wel een vriendelijk verzoek tot aanlijnen via de borden bij de ingangen van het park.

In het “nieuwe” bos aan de zuidzijde van  de Overtuin kunt u uw honden wel zonder hinder los laten lopen.

KrimpenerwaardKlust in de Overtuin

Op donderdag 1 juni hebben 27 ambtenaren van de Gemeente Krimpenerwaard als vrijwilligers gewerkt in de Overtuin, dit in het kader van KrimpenerwaardKlust.

De Overtuin Coördinatoren Klaas, Anja, Lodewijk, Albert en Ronald hebben geholpen om de werkzaamheden te begeleiden, Joke en Cees zorgden voor de koffie.

De deelnemers werden om 9.00 ontvangen door Cees Reichard, de voorzitter van de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet. Vervolgens geeft Tuinbaas Tony Hardenberg, uitleg over de werkzaamheden van deze dag en hij verdeelt de ambtenaren over de diverse klussen.

Er is veel werk verzet en de Overtuin ziet er weer een stuk beter uit. Onderstaande foto’s geven een impressie van deze gezellige werkochtend.

Bezoek Trompenburg Tuinen & Arboretum

Op maandag 21 mei brachten vrijwilligers van de Overtuin een bezoek aan Trompenburg, een prachtig aangelegde plantentuin met een grote collectie bomen, struiken, vaste planten, bollen en knollen. De tuin ligt aan de rand van het centrum van Rotterdam in de wijk Kralingen en is een ware schatkamer voor plantenkenners en een weldaad voor wandelaars op zoek naar rust in een drukke stad.

Verder is dit park ontstaan in de zelfde periode als de Overtuin en zijn er diverse overeenkomsten, de moeite waard om te bezoeken.

Tijdens dit bezoek hebben we kennis gemaakt met de tuinvrouw van trompenburg en veel geleerd over het onderhoud en de planten. Ook hebben we ideeën en inspiratie opgedaan voor onze eigen Overtuin.

Overtuin Vrijwilligersdag 2017

Ruim 60 vrienden, sponsors en vrijwilligers waren aanwezig op de Overtuin Vrijwilligersdag 2017. Dit jaar werd deze dag georganiseerd in samenwerking met de Stichting Museum Bisdom van Vliet, die haar herinneringsbankje onthulde op deze dag.

Na de opening door Bart Couwers (wnd. voorzitter Overtuin), die allen hartelijk bedankte voor hun aandeel in het herstel van de Overtuin, en Ton Godschalk (Penningmeester Museum) die de hechte samenwerking van Museum en Overtuin benadrukte, werd een ieder uitgenodigd voor koffie met gebak in de Witte Hof.

Vervolgens verzorgden Cees Reichard en Tony Hardenberg een rondleiding door de Overtuin, waarin Cees het historisch perspectief benadrukte, en Tony de ontwikkelingen van de renovatie en onderhoudswerkzaamheden.

Dankzij het goede weer, het fraaie park en het goede gezelschap kunnen we terugkijken op een bijzonder geslaagd evenement.

Onderstaande foto’s zijn op deze dag gemaakt

Hondenpoep in de Overtuin

Oplossing gezocht voor hondenpoepoverlast Overtuin

door Martijn Kuiler · 01 mei 2017

HAASTRECHT – “Een ware plaag.” Zo omschrijft tuinbaas Tony Hardenberg de hondenpoepoverlast in de Overtuin Bisdom van Vliet in Haastrecht. Samen met de gemeente Krimpenerwaard wordt gezocht naar een oplossing voor dit probleem.

“De Overtuin ziet er steeds fraaier uit en krijgt weer de functie van park terug”, aldus Hardenberg. “Jammer genoeg wordt er veel overlast ervaren van hondenpoep. Vrijwilligers staan in de poep bij het werken in de Overtuin, bij het maaien van het gras vliegt de poep je om je oren, ouders gaan niet wandelen in de Overtuin omdat ze hun kinderen niet in de poep willen laten spelen. Verder graven loslopende honden in het gazon en de perken, waardoor het werk van de vrijwilligers teniet gedaan wordt.”

In de Overtuin geldt een opruimplicht, benadrukt Hardenberg, “maar in de praktijk laten veel hondenbezitters hun hond vrij rondlopen en ruimen de uitwerpselen niet op.”

Stichting Overtuin Bisdom van Vliet zoekt met de gemeente naar een oplossing. Hardenberg: “We zijn blij met wandelaars die ons mooie park bezoeken. Honden en hun eigenaren zijn hierbij vanzelfsprekend ook van harte welkom, we willen ze niet missen. We zoeken naar een oplossing waarbij honden en hun bezitters welkom blijven, maar we geen overlast ervaren.”

De vrijwilligers hopen dat de hondenbezitters zelf actie nemen, de honden in de Overtuin aangelijnd houden en de hondenpoep opruimen. In het bos achter de Tiendweg kunnen de honden vrijuit lopen.

“De Overtuin is een Rijksmonument, in vergelijkbare parken is een hondenverbod van toepassing. Het zou jammer zijn als er ook een hondenverbod zou komen in de Overtuin, dat is niet de bedoeling, dat moet voorkomen worden.”

Klik onderstaand logo om het Radio Interview te beluisteren (ga naar minuut 8:00 )RTV Krimpenerwaard

Waterlelies in de Vijver

Vandaag zijn 9 waterlelies in de vijver geplant (6 wit en 3 roze).
Deze planten zijn gesponsord door Marcel van der Werf, waterplanten specialist in deelgemeente De Tempel in Reeuwijk.
Voor meer informatie klik op onderstaande foto

waterplantenspecialistvdwerf

Praalgraf schoongemaakt

In de afgelopen dagen is het praalgraf van Paulina Bisdom van Vliet in de Overtuin weer helemaal opgeknapt. Hanna heeft alles schoongemaakt, Jan en Gerard hebben de paden strakgemaakt, en de firma Smeenk (Glazenwassers en Schoonmaakbedrijf) heeft belangeloos het plafond weer kraakhelder gemaakt. Een genot om naar te kijken.

Smeenk

Vrijwilligersbijeenkomst 2017

De vrijwilligersbijeenkomst op donderdag 13 april, is door een groot aantal vrijwilligers bijgewoond.

Het bestuur heeft uitleg gegeven over de huidige stand van zaken, en de plannen voor de toekomst. De agenda was als volgt:

  1. Welkomstwoord door Bart.
  2. Uitleg over de nieuwe structuur door Bart.
  3. Bespreking van het beheerplan door Tony.
  4. Werkzaamheden voor deze zomer door Tony.
  5. Stand van zaken van de financiën door Harry.
  6. Gelegenheid om vragen te stellen.

De besproken informatie is via de volgende links terug te vinden:

  1. Masterplan
  2. Beheerplan 2017-2020
  3. Presentatie van de Tuinbaas
  4. Demarcatielijst (welke activiteiten worden uitgevoerd door de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet, en welke door de Gemeente Krimpenerwaard)

Uitvoeringsovereenkomst getekend

Uitvoeringsovereenkomst gemeente Krimpenerwaard en Stichting Overtuin Bisdom van Vliet.

Ondertekening contract door BurgemeesterOp 5 april jl. is door de burgemeester, de heer R.S. Cazemier, de uitvoeringsovereenkomst getekend met de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet. Dit betekent dat niet langer de gemeente Krimpenerwaard voor het onderhoud van de historische tuin verantwoordelijk is. Vanaf nu – en eigenlijk al wat eerder – is het onderhoud en herstel van de tuin voor de stichting. Vooruitlopend op de ondertekening zijn door vrijwilligers van de stichting al veel werkzaamheden uitgevoerd. De gemeente stelt een jaarlijkse bijdrage beschikbaar en blijft slechts een beperkt aantal werkzaamheden doen die niet door vrijwilligers kunnen of mogen worden uitgevoerd.

Met deze uitvoeringsovereenkomst verwacht de stichting de tuin in enkele jaren weer oude luister te kunnen herstellen. Het streven is om dit voor 2023 te voltooien.

Op de foto van l.n.r. Daniel Fransen (ambtenaar), burgemeester Cazemier, Bart Crouwers (wnd. Voorzitter Stichting overtuin Bisdom van Vliet), wethouder R. Boere, Wilka Guelen (ambtenaar)