Werk in de Overtuin Bisdom van Vliet

Van vrijdag 23 september to en met Vrijdag 30 september zijn er werkzaamheden. Twee bruggen over de beek worden vervangen door replica’s van de originele bruggen. De tuin blijft grotendeels toegankelijk.

Een notenboom voor U

De stichting Overtuin Bisdom van Vliet heeft 20 notenbomen aangeplant langs de Notenlaan. Dit is de eerste fase van algehele vernieuwing van de Notenlaan zoals in het definitief ontwerp voor de tuin is vastgelegd.

De bomen zijn aangeplant en vervangen de kastanjes. Deze bomen waren in (zeer) slechte staat en hoorden er oorspronkelijk niet thuis.

De stichting heeft besloten de bomen ter adoptie aan te bieden. Dat wil zeggen dat belangstellenden zich kunnen aanmelden voor een gift van € 350,- *) voor een boom. Dit bedrag is opgebouwd uit de kosten van de notenbomen, vervoer, grondverbetering en het planten. 

Ter bevestiging van de donatie wordt een certificaat aangeboden en de mogelijkheid om een bescheiden messing plaatje bij de boom te hebben. Hierop kan een gedenkwaardige (familie)gebeurtenis worden vermeld.

De tekst van het plaatje is door de aanvrager te bepalen. Het plaatje van ca. 10 bij 6 cm wordt bevestigd aan de boompalen. De stichting garandeert de vermelding bij de boom voor 10 jaar. 

De notenbomen (Juglans regia), ook wel okkernoot genoemd, hebben een stamomtrek van 16/18 cm en zijn ca. 5 meter hoog. De stichting onderhoudt de bomen. De bomen kunnen meer dan 100 jaar oud worden.

Aanmelden kan bij de secretaris, de heer K. Verhoog. Bereikbaar: secretaris@overtuinbisdomvanvliet.nl of 06 42990041

*) De Stichting Overtuin Bisdom van Vliet is een erkende culturele ANBI.  De schenking voor een notenboom komt, binnen de bestaande regels voor de giftenregeling inkomstenbelasting in aanmerking voor een giftenaftrek aan een culturele ANBI voor 125%, m.a.w. voor (1,25 x € 350,-  =) € 437,50 per boom.

De Overtuin Bisdom van Vliet is een historisch park aan de Hoogstraat in Haastrecht. De weg scheidt de tuin van het statige woonhuis van de familie Bisdom van Vliet, een huis aangekocht in 1724. Het huis is thans het Museum Bisdom van Vliet waarin de nalatenschap van de familie wordt beheerd.

De Overtuin is vanaf 1745 tot stand gekomen, na de aankoop van de gronden ten zuiden van de Hoogstraat. In eerste instantie als een geometrische tuin. Met de bouw van het nieuwe woonhuis (1877) zal de Overtuin zijn omgevormd tot een landschappelijke aanleg. De Overtuin is van grote (tuin)historische, stedenbouwkundige en beeldbepalende waarde en herbergt diverse tuinsieraden. In de loop van jaren zijn diverse elementen in de tuin in verval geraakt. Zo is de grot ingestort, zijn de beelden verplaatst en is het theehuis verdwenen. De inrichting met paden en bruggen is nog te herkennen maar behoeft renovatie.

De werkgroep Overtuin heeft zich tot doel gesteld de Overtuin – lokaal bekend als het Haastrechtse Bos – in goede staat te houden. Deze vrijwilligers hielden zich voornamelijk bezig met het onderhoud van de tuin. In september 2014 is de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet opgericht, een opvolging van de werkgroep.

In opdracht van de voormalige gemeente Vlist, destijds eigenaar van de tuin, is een plan opgesteld voor het herstel van de tuin. Op basis van dit plan zijn diverse werkzaamheden verricht. Vrijwilligers zijn wekelijks bezig met onderhoud en herstelwerkzaamheden. Inmiddels is de gemeente Krimpenerwaard gevormd en eigenaar van de Overtuin. Op 29 september 2020 heeft de gemeente Krimpenerwaard besloten de tuin over te dragen aan de Stichting Bisdom van Vliet. Deze heeft de Stichting Overtuin opgedragen de tuin te onderhouden en te herstellen zoals aangegeven in het ontwerpplan.

previous arrow
next arrow
Slider


De stichting Overtuin Bisdom van Vliet wordt erkend als een ANBI Instelling.