IMG_5289.jpg

Verplaatsing toegangshek van de Overtuin

Door omstandigheden is bij renovatie en verplaatsing van het tuinhek vertraging ontstaan. Inmiddels zijn de werkzaamheden weer in volle gang. Zo wordt gewerkt aan de fundering en het muurtje van het hek. Met voorrang wordt gewerkt aan de aanpassing van de beplanting. Met name voor de bomen is het belangrijk dat deze voor het einde van plantseizoen in de grond staan.

Bruggen

In oktober 2022 zijn drie nieuwe bruggen geplaatst. De bruggen zijn replica’s van de oorspronkelijke bruggen. De sfeer van destijds is hiermee in de Overtuin teruggebracht. Zie de Nieuwsbrief van oktober voor de officiële opening.

Overtuin Bisdom van Vliet

De Overtuin Bisdom van Vliet is een historisch park aan de Hoogstraat in Haastrecht. De weg scheidt de tuin van het statige woonhuis van de familie Bisdom van Vliet, een huis aangekocht in 1724. Het huis is thans het Museum Bisdom van Vliet waarin de nalatenschap van de familie wordt beheerd.

De Overtuin is vanaf 1745 tot stand gekomen, na de aankoop van de gronden ten zuiden van de Hoogstraat. In eerste instantie als een geometrische tuin. Met de bouw van het nieuwe woonhuis (1877) zal de Overtuin zijn omgevormd tot een landschappelijke aanleg. De Overtuin is van grote (tuin)historische, stedenbouwkundige en beeldbepalende waarde en herbergt diverse tuinsieraden. In de loop van jaren zijn diverse elementen in de tuin in verval geraakt. Zo is de grot ingestort, zijn de beelden verplaatst en is het theehuis verdwenen. De inrichting met paden en bruggen is nog te herkennen maar behoeft renovatie.

De werkgroep Overtuin heeft zich tot doel gesteld de Overtuin – lokaal bekend als het Haastrechtse Bos – in goede staat te houden. Deze vrijwilligers hielden zich voornamelijk bezig met het onderhoud van de tuin. In september 2014 is de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet opgericht, een opvolging van de werkgroep.

In opdracht van de voormalige gemeente Vlist, destijds eigenaar van de tuin, is een plan opgesteld voor het herstel van de tuin. Op basis van dit plan zijn diverse werkzaamheden verricht. Vrijwilligers zijn wekelijks bezig met onderhoud en herstelwerkzaamheden. Inmiddels is de gemeente Krimpenerwaard gevormd en eigenaar van de Overtuin. Op 29 september 2020 heeft de gemeente Krimpenerwaard besloten de tuin over te dragen aan de Stichting Bisdom van Vliet. Deze heeft de Stichting Overtuin opgedragen de tuin te onderhouden en te herstellen zoals aangegeven in het ontwerpplan.

previous arrow
next arrow
Slider


De stichting Overtuin Bisdom van Vliet wordt erkend als een ANBI Instelling.