Nieuws

Verplaatsing toegangshek van de Overtuin

De komende maanden worden ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd in de Overtuin in Haastrecht. Het hek dat nu onderaan het talud van de Provincialeweg staat wordt verplaatst. Het komt dichter bij de originele plek te staan, te weten langs fietspad van de Provincialeweg. 

In week 42 (16 t/m 20 oktober)vinden voorbereidende werkzaamheden plaats door de vrijwilligers voor het verwijderen struiken rond de parkeerplaats en andere opruimwerkzaamheden t.b.v. voorbereiding maken inrit.

Van oudsher stond het hek voor het woonhuis van Paulina. Met de aanleg van de provinciale weg in de jaren dertig van de vorige eeuw is het verplaatst om ruimte te maken voor de weg. In het historisch onderzoek van de Overtuin is de restauratie en verplaatsing opgenomen. In het koetshuis naast het museum Paulina Bisdom van Vliet, aan de Hoogstraat 166, zijn de tekeningen van het project te zien. Ook zijn de bovenstaande tekeningen tentoongesteld. Het koetshuis is geopend gedurende de openingstijden van het museum, te weten van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

In week 43 (23 t/m 27 oktober) worden bomen geveld en een bouwinrit gemaakt en een rijplatenbaan gelegd. De bomen worden na de werkzaamheden vervangen door een 20-tal nieuwe, vooral knotlindes en een nieuwe rode beuk.

In de daaropvolgende weken wordt het hek gedemonteerd en weggehaald, de oude muur gesloopt en wordt begonnen met grondwerk en de voorbereiding voor het verplaatsen van de beuk en linde.

Het hek wordt elders gerestaureerd.

Deze planning kan nog veranderen. De werkzaamheden zullen in 2024 doorlopen. In het voorjaar is het werk afgerond. 

Bruggen

In oktober 2022 zijn drie nieuwe bruggen geplaatst. De bruggen zijn replica’s van de oorspronkelijke bruggen. De sfeer van destijds is hiermee in de Overtuin teruggebracht. Zie de Nieuwsbrief van oktober voor de officiële opening.

Overtuin Bisdom van Vliet

De Overtuin Bisdom van Vliet is een historisch park aan de Hoogstraat in Haastrecht. De weg scheidt de tuin van het statige woonhuis van de familie Bisdom van Vliet, een huis aangekocht in 1724. Het huis is thans het Museum Bisdom van Vliet waarin de nalatenschap van de familie wordt beheerd.

De Overtuin is vanaf 1745 tot stand gekomen, na de aankoop van de gronden ten zuiden van de Hoogstraat. In eerste instantie als een geometrische tuin. Met de bouw van het nieuwe woonhuis (1877) zal de Overtuin zijn omgevormd tot een landschappelijke aanleg. De Overtuin is van grote (tuin)historische, stedenbouwkundige en beeldbepalende waarde en herbergt diverse tuinsieraden. In de loop van jaren zijn diverse elementen in de tuin in verval geraakt. Zo is de grot ingestort, zijn de beelden verplaatst en is het theehuis verdwenen. De inrichting met paden en bruggen is nog te herkennen maar behoeft renovatie.

De werkgroep Overtuin heeft zich tot doel gesteld de Overtuin – lokaal bekend als het Haastrechtse Bos – in goede staat te houden. Deze vrijwilligers hielden zich voornamelijk bezig met het onderhoud van de tuin. In september 2014 is de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet opgericht, een opvolging van de werkgroep.

In opdracht van de voormalige gemeente Vlist, destijds eigenaar van de tuin, is een plan opgesteld voor het herstel van de tuin. Op basis van dit plan zijn diverse werkzaamheden verricht. Vrijwilligers zijn wekelijks bezig met onderhoud en herstelwerkzaamheden. Inmiddels is de gemeente Krimpenerwaard gevormd en eigenaar van de Overtuin. Op 29 september 2020 heeft de gemeente Krimpenerwaard besloten de tuin over te dragen aan de Stichting Bisdom van Vliet. Deze heeft de Stichting Overtuin opgedragen de tuin te onderhouden en te herstellen zoals aangegeven in het ontwerpplan.

previous arrow
next arrow
Slider


De stichting Overtuin Bisdom van Vliet wordt erkend als een ANBI Instelling.