Bureau Mens&Groen Cursus voor Vrijwilligers Overtuin Bisdom van Vliet

Bureau Mens&Groen Cursus voor Vrijwilligers Overtuin Bisdom van Vliet
Doel van deze korte cursus is om je als vrijwilliger wat meer kennis te geven over de achtergronden van het beheer van landschap in het algemeen en van de Overtuin in het bijzonder. Onderdelen van de cursus zijn:
  • Landschap en landschapselementen
  • Herkennen van enkele boom- en struiksoorten
  • Beheer van knotbomen en hakhout
  • Bosbeheer
  • Organisatie werkdag en veilig werken

Deelname is kosteloos voor Overtuiners. Wel graag van tevoren opgeven als je wilt deelnemen bij Maurice Kruk Bureau Mens&Groen info@bureaumensengroen.nl

Ook als je nog vragen hebt kun je Maurice mailen of aanspreken tijdens een van de komende werkdagen.

Op woensdagavond 4 en 11 februari 2015, aanvang 20:00 uur in het Raadhuis te Haastrecht.

Bomen kappen in het Haastrechtse Bos

Deze winter worden in de Overtuin Bisdom van Vliet (Haastrechtse Bos) onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door de vrijwilligers van de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Vlist c.q. Krimpenerwaard en onder begeleiding van Maurice Kruk van Bureau Mens&Groen.
De werkzaamheden bestaan, naast vele andere, uit het kappen van diverse bomen. De kap van bomen gaat veel mensen aan het hart, maar is noodzakelijk om de Overtuin weer in oude luister te herstellen. Dit gebeurt door zieke exemplaren op te ruimen, boomsoorten die te veel gaan overheersen ten koste van andere waardevolle soorten te verwijderen. Overblijvende bomen krijgen zo meer ruimte om goed uit te kunnen groeien en om zichtlijnen te herstellen. Niet alle bomen waarin wordt gezaagd worden gekapt: knotbomen en hakhout, vooral te vinden aan de westzijde van de tuin, worden afgezet. De boom vormt daarna weer nieuwe takken. Vrijwilligers die een handje mee willen helpen met het groenbeheer zijn van harte welkom. Aanmelden kan via info@overtuinbisdomvanvliet.nl. De eerstvolgende werkdagen zijn op vrijdagmiddag 30 januari en zaterdagochtend 31 januari.
Op termijn zal de kastanjelaan moeten worden vervangen. De laatste jaren vallen er al regelmatig bomen tussenuit doordat de kastanjes zijn aangetast door ziekte. Ook deze winter zijn om die reden weer twee bomen geveld. Om het laaneffect van bomen van gelijke leeftijd en grootte te behouden is er in het Masterplan voor gekozen om de uitgevallen exemplaren niet te vervangen door jonge aanplant, maar de laan in zijn geheel in één keer te gaan vernieuwen. Over enkele decennia zal zo een nog fraaiere nieuwe laan de Overtuin gaan sieren.
Het vrijkomende hout wordt door de vrijwilligers verwerkt tot haardhout dat op een later moment wordt verkocht aan belangstellenden. De opbrengst komt geheel ten goede aan de restauratie van de Overtuin, o.a. door de aanschaf van gereedschappen.