Honden in de Overtuin

Persbericht van de Gemeente Krimpenerwaard:

Enkele weken geleden zijn door de vrijwilligers van de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet, in overleg met de Gemeente, borden geplaatst over het aanlijnen en opruimen van hondenpoep in de Overtuin in Haastrecht. Naar aanleiding hiervan is onduidelijkheid ontstaan bij de inwoners en hondenbezitters in Haastrecht.

In 2016 is de nieuwe APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) vastgesteld. Hierin is vastgelegd in art. 2:57 en 2:58 waar aanlijn- en opruimplicht geldt. In de hele gemeente, zowel binnen als buiten bebouwde kom, geldt dat hondenpoep opruimplicht is. Zo ook in de Overtuin. In de Overtuin zijn bij iedere ingang hondenpoepzakjesdispensers opgehangen.

In de Overtuin geldt geen aanlijnplicht omdat de tuin officieel buiten bebouwde kom ligt. Echter de tuin heeft het karakter van een tuinpark binnen bebouwde kom, daarom is er wel een vriendelijk verzoek tot aanlijnen via de borden bij de ingangen van het park.

In het “nieuwe” bos aan de zuidzijde van  de Overtuin kunt u uw honden wel zonder hinder los laten lopen.