Stichting Overtuin Bisdom van Vliet

Even voorstellen.
Sinds jaren is er een vrijwilligersgroep bezig, in samenspraak met de gemeente om gedurende de winter snoeiwerkzaamheden te verrichten in het bos. Zij zijn bekend onder de naam Werkgroep Welzijn Haastrechtse Bos (WWHB). In 2006 heeft deze groep samen met gemeente Vlist en een stagiaire van Landschapsbeheer Zuid-Holland een plan gemaakt om het bos te onderhouden. Een vrijwilliger wilde graag de grot restaureren en heeft een plan laten maken. Daarna heeft zij een klein groep geïnteresseerde Haastrechternaren bij elkaar gebracht om hierover te praten. Deze kleine groep wilde meer dan alleen de grot terug, zij wilde het hele bos onder handen nemen. Het is deze laatste groep, zo’n 30 man, die de ruggengraat vormt van de werkgroep “Overtuin Bisdom van Vliet”. Wij zijn veelal geboren en getogen Haastrechternaren en wij willen ons inzetten om de Overtuin te doen herleven.

Hebben wij reële plannen?
Sinds wij onze doelstelling in november 2012 hebben vastgesteld, is er veel gebeurd. Onze tienjarenplan voor de Overtuin is in samenwerking met gemeente Vlist en Marcelis Wolak landschapsarchitectuur en groen erfgoed gerealiseerd en er is onlangs ook samen met de gemeente een brim-subsidie aangevraagd om het onderhoud van het bos de komende zes jaar te waarborgen. Op 10 september 2014 is de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet opgericht. Hiermee is er een juridische basis voor de werkzaamheden ontstaan.

Waarom hebben wij het over de Overtuin en niet over het Bos of Park?
Voor ons is het bos de tuin van museum Bisdom van Vliet, historisch bekend als de Overtuin. Wij willen graag die verbinding houden en zelfs sterker maken. Onze belang is niet om een naamswijziging te bewerkstelligen, wel willen wij het bos/park terugbrengen naar een tuin. Een tuin die veel en graag gebruikt gaat worden door de inwoners van Vlist en de vele toeristen die onze gemeente bezoeken.

Wie gaat de mooie plannen betalen?
Wij willen onze plannen financieren door middel van subsidies, fondsen en sponsoring. Om dit te bewerkstelligen zijn wij nu bezig een stichting op te richten. En begin mei hebben wij onze plannen gepresenteerd aan de raadscommissie van de gemeente Vlist, de plannen zijn gelukkig zeer positief ontvangen. Omdat wij graag de steun en het faciliterende vermogen van de gemeente krijgen, wilden wij hun reactie afwachten. Nu wachten wij met spanning jullie reactie af. Wij hopen op enthousiaste reacties en nieuwe leden, of voor de werkgroep of als vrijwilliger …. Jullie zijn nu aan zet!