Brandhout en Milieu

Brandhout en milieu

Bos groeit continu, ieder jaar komt er op iedere hectare zo’n 7m3 hout bij. Bij het beheer van de Overtuin oogsten we een deel van die bijgroei en verkopen dat aan particulieren.

Openhaardhout is op afspraak verkrijgbaar voor 50 euro per kubieke meter. Neem contact op met Paul Mulder 0182 502349.

De stichting Overtuin wordt af en toe aangesproken op de milieueffecten van het houtstoken. Uiteindelijk is het verantwoord stoken vooral een zaak van de stokers zelf, maar De stichting Overtuin wil wel graag haar klanten informeren over goed stoken om risico’s te beperken.

Immers, hout is een duurzame brandstof, maar dat betekent niet dat hout stoken zonder meer milieuvriendelijk is. Ook bij verbranding van schoon hout kan luchtvervuiling ontstaan van fijnstof, koolwaterstoffen (PAK’s) en koolmonoxide. De luchtvervuiling neemt toe bij verkeerd gebruik van de houtkachel. Let er daarom op hoe u stookt; dat is niet eenvoudig. Bij te weinig luchtaanvoer en te lage temperaturen (door vocht in het hout) kunnen PAK’s, koolmonoxide en andere schadelijke stoffen vrij komen.

CO2-neutraal Anders dan het gebruik van kolen of aardgas verloopt het verbranden van hout CO2-neutraal. Bomen vormen van CO2 uit de lucht hout, wat bij het verbranden weer vrij komt. Ook al zou het hout in het bos achterblijven en tot humus vergaan, dan ook komt daar uiteindelijk een gelijke hoeveelheid CO2 bij vrij. Houtkachels met een hoog rendement dragen minder bij aan klimaatverandering, dan gasgestookte verwarming.

Geuroverlast en fijnstof Voor het milieu is een toename van houtkachels en open haarden in woonwijken niet gewenst. Het leidt tot geuroverlast en meer fijnstof in de lucht; directe inademing van fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Als u hout wilt stoken, is het belangrijk dat u de luchtvervuiling beperkt. Kies voor een houtkachel met hoog rendement en gebruik de kachel op een juiste manier. De open haard is de slechtste keuze: het geeft de hoogste uitstoot van schadelijke stoffen in en om het huis: het geeft alleen sfeer en geen warmte.

Droog hout Het stoken van nat hout is slecht. Het levert minder warmte (het water moet er eerst uitgewerkt worden, dat kost energie) en het drukt de temperatuur in de kachel waardoor er onvolledige verbranding plaats vindt. Bij onvolledige verbranding komen giftige gassen vrij. Ook een ‘afgeknepen’ kachel heeft een onvolledige verbranding.

Tips om verantwoord te stoken

  • Gaat u een houtkachel kopen? Kies voor een speksteen- of tegelkachel, met een vermogen dat past bij de ruimte, dat stookt het efficiëntst
  • Stook in een houtkachel alleen schoon, droog hout (2 jaar gedroogd)
  • Hout droogt het beste gekloofd, onder een afdak, in de wind
  • Stook niet bij mist of windstil weer: rookgassen blijven dan hangen en veroorzaken stank en schadelijke luchtvervuiling in en rond uw huis
  • Zorg bij een open kachel voor veel aanvoer van verse lucht in de kamer waar de kachel staat, en ventileer ook als de kachel uit is
  • Laat de schoorsteen regelmatig vegen
  • Kijk op www.milieucentraal.nl voor nog meer tips

Het meeste brandhout wat in Nederland verstookt wordt heeft een flinke afstand afgelegd en is soms zelfs kunstmatig gedroogd, dat kost natuurlijk veel energie. Het hout dat particulieren bij De stichting Overtuin kopen, wordt lokaal geoogst en gestookt, dat bespaart transportenergie.