Coördinatoren

De coördinatoren geven, onder regie van de tuinbaas, uitvoering aan de beheer en onderhoudsactiviteiten.

Onlangs is er een overleg geweest met de Ontwerpgroep en de Coördinatoren. Hierin hebben we besloten welke werkzaamheden we deze zomer gaan doen, en wie een en ander gaat coördineren.

In onderstaand overzicht zie je een overzicht van de activiteiten, en wie de coördinatie op zich neemt.
Activiteit
Coördinator
Maaien
Albert vd Sar
Nieuwsbrief
Tony Hardenberg
Paden
Jan en Gerard Van Vliet
Heesters en plantvakken
Mieke de Haan en Emmy Kool
Grot en eiland
Klaas en Anja Jongeneel
Praalgraf
Hanna van Halm
Objecten
Kees Blommesteijn
Schoon park
Arda van Vliet