Doelstellingen

Werkgroep “Overtuin Bisdom van Vliet” is verheugd om u op de hoogte te brengen van haar passie. Een passie voor Haastrecht en in het bijzonder voor de “Overtuin Bisdom van Vliet”. Ten eerste willen wij graag onze doelstellingen uiteenzetten:

“De Overtuin Bisdom van Vliet moet weer één geheel gaan vormen met het historische woonhuis (museum) van de familie Bisdom van Vliet. Dit kan bereikt worden door de Overtuin met al haar cultuurhistorische elementen terug te brengen naar de belevingswaarde van het landschapspark van weleer. De aantrekkingskracht voor inwoners van Haastrecht en voor bezoekers uit binnen- en buitenland krijgt met dit stedenbouwkundige en beeldbepalend sieraad meer glans.”

Het patriciërsgeslacht Bisdom van Vliet heeft Haastrecht veel gegeven, onder andere het museum Bisdom van Vliet, cultureel centrum Concordia en de Overtuin. Het museum en het cultureel centrum zijn in de afgelopen decennia gerenoveerd en hebben door middel van stichtingen een bijzondere status verworven binnen Haastrecht. Beiden vormen samen met de andere 65 rijksmonumenten de ruggengraat van cultureel Haastrecht.
Een andere rijkdom, welke vaak vergeten wordt, is de Overtuin. In de volksmond beter bekend als het Haastrechtse Bos. Een groep inwoners, verenigd onder de naam Werkgroep “Overtuin Bisdom van Vliet” heeft zich verdiept in de geschiedenis en wil zich graag hard maken voor het herstel van de Overtuin. Markante elementen herstellen of doen terugkeren. Hierbij valt onder andere te denken aan de slingerpaden, de vijvers, de bruggetjes, de grot en het theehuis. Tevens willen zij landschapselementen, zoals zichtlijnen, terugbrengen naar de oorspronkelijke staat.

Op 1 juni 2023 is het 100 jaar geleden dat Paulina Bisdom van Vliet gestorven is. In de aanloop naar deze bijzondere datum wil de werkgroep graag een tienjarenplan uitwerken om in fasen het herstel van de Overtuin onder handen te nemen. Met behulp van subsidies en schenkingen denkt de werkgroep dit plan gestalte te kunnen geven.
Natuurlijk is het de eigenaar van de Overtuin, gemeente Vlist, die over de toekomst van de Overtuin beslist. Verder is het gebruik door inwoners en het onderhoud door gemeente Vlist van belang. Het is noodzakelijk dat voor dit herstelplan een breed maatschappelijk draagvlak aanwezig is.

Sinds wij onze doelstelling in november 2012 hebben vastgesteld, is er veel gebeurd. Het tienjarenplan is in samenwerking met de gemeente Vlist gerealiseerd en er is onlangs ook samen met de gemeente een brim-subsidie aangevraagd om het onderhoud van het bos de komende zes jaar te waarborgen. Wij hopen dat u ook enthousiast zal worden en ons wilt steunen om deze parel van Haastrecht weer terug te geven aan de inwoners en bezoekers van de gemeente Vlist.