In de eerste maanden van 2021 zijn in de Overtuin veel werkzaamheden verricht. Zo zijn de paden op enkele plaatsen aangepast zodat ze weer op hun oorspronkelijk tracé liggen. Ook zijn er bomen geplant. In totaal in het winterseizoen meer dan 40 stuks, te weten eiken, kastanjes (waaronder een rode kastanje), gewone groene en rode   beuken, veldesdoorns, acacia’s, een paar lindebomen en de bijzondere Paulownia (Anna Paulownaboom). Verder zijn veel stuiken aangeplant en verplaatst. In het parkgedeelte zijn heestervakken  gemaakt  die zijn ingeplant met een mix van diverse inheemse soorten zoals hazelaar, hulst, gele kornoelje, meidoorn en vlier.

Nieuwe perken zijn aangelegd, onder meer langs de beek. In het ene perk staan hortensia’s, in het andere perk bergenia (schoenlappersplant) en pioenrozen.

Alle werkzaamheden door de vrijwilligers zijn verricht onder toezicht en medewerking van de tuinbaas. Uiteraard zijn de richtlijnen om coronabesmetting te voorkomen gevolgd.