Overtuin Bisdom van Vliet

De Overtuin van Bisdom van Vliet is een historisch park aan de Hoogstraat in Haastrecht. De weg scheidt de tuin van het statige woonhuis van de familie Bisdom van Vliet, een huis aangekocht in 1724. Het huis is thans het Museum Bisdom van Vliet waarin de nalatenschap van de familie wordt beheerd. De Overtuin is vanaf 1745 tot stand gekomen, na de aankoop van de gronden ten zuiden van de Hoogstraat. In eerste instantie als een geometrische tuin. Met de bouw van het nieuwe woonhuis (1877) zal de Overtuin zijn omgevormd tot een landschappelijke aanleg. De Overtuin is van grote (tuin)historische, stedenbouwkundige en beeldbepalende waarde en herbergt diverse tuinsieraden. In de loop van jaren zijn diverse elementen in de tuin in verval geraakt. Zo is de grot ingestort, zijn de beelden verplaatst en is het theehuis verdwenen. De inrichting met paden en bruggen is nog te herkennen maar behoeft renovatie.

De werkgroep Overtuin heeft zich tot doel gesteld de Overtuin in oude staat te herstellen. In september 2014 is de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet opgericht, een opvolging van de werkgroep.


 

De Stichting Overtuin Bisdom van Vliet is op 10 september 2014 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 61429171 – Adres: Hoogstraat 19 – 2851 BA – Haastrecht – tel. 0182-501440 – e-mail: info@overtuinbisdomvanvliet –  Bankrekeningnr. NL44RBRB 0900 0464 30 – RSIN 854337659.

De Stichting stelt zich ten doel de Overtuin Bisdom van Vliet te beheren en te herstellen in oorspronkelijk staat. De Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.