Ontwerpgroep

De tuinbaas is de voorzitter van de ontwerpgroep.

De ontwerpgroep maakt op verzoek van het bestuur óf op eigen initiatief voorstellen en ontwerpen voor de ontwikkeling van de Overtuin. Deze voorstellen en ontwerpen worden getoetst én geaccordeerd door het bestuur, voordat ze worden uitgevoerd.

Uitgangspunt voor de ontwerpgroep is de doelstelling van de Stichting én het Masterplan.

De huidige samenstelling van de ontwerpgroep is : Chiel Smit, Cor den Uijl, Maurice Kruk en Tony Hardenberg.

De Ontwerpgroep wordt aangevuld met de coördinatoren