Unieke samenwerking met BootCamp PolderSquad

Op zondag 3 december  hebben de sporters van bootcamp Haastrecht van Esther Dekker gezaagd hout uit de Overtuin vervoerd (dragen, rollen, met kruiwagens, slepen of met de bolderkar) naar een centrale plaats langs de Middenlaan van de Overtuin. Het is ze gelukt om in één uur ongeveer 11kuub hout te verplaatsen, een prachtige prestatie!

De BootCamp PolderSquad traint regelmatig in de Overtuin en wil op deze manier iets terug doen. Voor de Overtuin vrijwilligers is het een welkome hulp.

Ook op zondag 10 december zullen ze weer hout gaan slepen. Je bent van harte welkom om mee te doen, of even te komen kijken.

Het haardhout wordt verkocht, de opbrengst wordt gebruikt voor het opknappen  van de Overtuin. Voor meer info zie HOUTVERKOOP .

Bomen gekapt

In de afgelopen weken zijn volgens het “Masterplan” een aantal grotere bomen geveld in de Overtuin. Voor al deze bomen heeft de gemeente Krimpenerwaard een vergunning verleend.

Het hout van deze bomen wordt in de komende periode door de vrijwilligers kort gezaagd en gekloofd. Voor informatie over de verkoop zie Haardhout te koop.

Zie hieronder voor een aantal foto’s

Nieuwe afvalbakken

Vandaag zijn 8 nieuwe afvalbakken geplaatst in de Overtuin.
De oude bakken (die in slechte staat waren) zijn vervangen, en er zijn 3 extra bakken geplaatst.Op onderstaande tekening is te zien waar de bakken geplaatst zijn.

Info voor wandelaars

De informatieborden in de Overtuin zijn onlangs voorzien van z.g. QR-codes. Door met uw smartphone de code te scannen (met een QR-code scanner die gratis te downloaden is) krijgt u ter plaatse extra informatie en uitleg over dit deel van de Overtuin. Er is informatie beschikbaar over: De familie Bisdom van Vliet; De Grot; het Theehuis; het Praalgraf; en de waterpartijen. Leuk voor een rondwandeling door de Overtuin.

Bollenpoten door scholieren

Op donderdag 26 oktober hebben zo’n 110 leerlingen van de Catharinaschool en de  Vlisterstroom uit Haastrecht meer dan 10.000 bloembollen geplant in de Haastrechtse Overtuin. In de ochtend heeft paulina Bisdom van Vliet, in historisch kostuum een bezoek gebracht aan de scholen, waar ze vertelde over zichzelf, de overtuin en de bollen. In de middag hebben 15 vrijwilligers de kinderen begeleid zodat alle bollen op de goede plaats terecht komen. Aan het eind was er voor elk kind een hapje en een drankje van de Rabobank. De kinderen kregen allemaal een bloembolletje mee naar huis, die ze kunnen planten in hun eigen tuin. Als hun bolletje thuis bloeit, kunnen ze met hun ouders en vriendjes in de Overtuin kijken hoe, eind april, het tapijt van bollen er uit ziet. De hyacinthoides non‐scripta (Engelse blue‐bells) zijn gesponsord door de firma Van Tubergen  uit Heemstede.

Overtuin in 2017

In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het herstel van de Overtuin. We zijn er nog lang niet, maar duidelijk is dat de Overtuin er steeds beter uit gaat zien, en dat jong en oud er steeds meer van genieten. Onderstaande foto impressie geeft een beeld

Hek rond Liezeborgh aangepast

In de afgelopen weken hebben vrijwilligers het hek rondom het terras van de Liezeborgh verlaagd, zodat de bewoners ongehinderd naar de Overtuin kunnen kijken. In het voorjaar wordt de beplanting aangepast. Door deze actie valt het hek niet meer op, maar zorgt het er wel voor dat de bewoners veilig op het terras kunnen verblijven.

8e herinneringsbankje geplaatst

Deze vrijdag is alweer het 8e herinneringsbankje geplaatst. Dit keer geschonken door de onlangs overleden Tine Grendel en Hanna van Halm (die verhuist is naar Den Haag). Onder grote belangstelling is het bankje onthuld door Hanna en Cees Reichard (Voorzitter Stichting Overtuin Bisdom van Vliet).

Tot dus ver zijn 8 herinneringsbankjes geplaatst. Er zijn nog maar 6 bankjes beschikbaar, dus als u overweegt om een bankje te laten plaatsen . . . .

Overtuin Winterklaar

De Overtuin is weer Winterklaar, de paden liggen er strak bij, het gras is voor de winter kort gemaaid, alle perken zijn geschoffeld, en het eiland ziet er goed uit. We gaan ons nu richten op het winterwerk, waarbij we een gaan vellen, snoeien, planten, paden aanleggen, de oevers verbeteren, het gras egaliseren, etc. Bijgaande foto’s zijn van de afgelopen werkdag.