Hek rond Liezeborgh aangepast

In de afgelopen weken hebben vrijwilligers het hek rondom het terras van de Liezeborgh verlaagd, zodat de bewoners ongehinderd naar de Overtuin kunnen kijken. In het voorjaar wordt de beplanting aangepast. Door deze actie valt het hek niet meer op, maar zorgt het er wel voor dat de bewoners veilig op het terras kunnen verblijven.

8e herinneringsbankje geplaatst

Deze vrijdag is alweer het 8e herinneringsbankje geplaatst. Dit keer geschonken door de onlangs overleden Tine Grendel en Hanna van Halm (die verhuist is naar Den Haag). Onder grote belangstelling is het bankje onthuld door Hanna en Cees Reichard (Voorzitter Stichting Overtuin Bisdom van Vliet).

Tot dus ver zijn 8 herinneringsbankjes geplaatst. Er zijn nog maar 6 bankjes beschikbaar, dus als u overweegt om een bankje te laten plaatsen . . . .

Overtuin Winterklaar

De Overtuin is weer Winterklaar, de paden liggen er strak bij, het gras is voor de winter kort gemaaid, alle perken zijn geschoffeld, en het eiland ziet er goed uit. We gaan ons nu richten op het winterwerk, waarbij we een gaan vellen, snoeien, planten, paden aanleggen, de oevers verbeteren, het gras egaliseren, etc. Bijgaande foto’s zijn van de afgelopen werkdag.

Theehuis herbouwen

De TheehuisStichting Overtuin Bisdom van Vliet is van plan om in de komende jaren het voormalige Theehuis dat in de Overtuin stond, weer te herbouwen. Om dit zo goed mogelijk te doen, hebben zo veel mogelijk informatie nodig over hoe het theehuis er vroeger uit zag. Waar stond het,  wat voor dak zat er op, hoe zagen de tegeltjes er uit, welke kleuren had het, etc. Heeft u nog oude foto’s van het theehuis, toevallig nog een oud onderdeel liggen (mogelijk is ooit een tegeltje, pilaartje of pinakel veilig gesteld). Dan zouden wij daar graag gebruik van willen maken, We hoeven het niet te hebben, maar willen er wel graag een foto van maken.
Mocht u zin hebben om mee te werken aan de herbouw van het Theehuis, dan bent u ook van harte welkom.We zoeken mensen die kunnen timmeren, schilderen, houtdraaien, houtsnijden, dakdekken en technisch tekenen.
Kunt u ons helpen, neem dan contact op met Tony Hardenberg, de Tuinbaas van de Overtuin Bisdom van Vliet. Dit kan via email: Tony@overtuinbisdomvanvliet.nl of even bellen 06-51083974.

In Sweet Memory (herinneringsbankje)

…I have loved you for a thousand years, I ’ll love you for a thousand more…

Een lief liefdesgedichtje, je proeft een vleugje weemoed. Is het heimwee naar een verloren liefde? De onmogelijke wens om eeuwig samen te zijn? Ik ontdek het gedichtje op de rugleuning van een bankje, op een bronzen plaatje. Het bankje staat in een klein park, eigenlijk meer een grote tuin. En dat is het in feite ook: een park-landschapstuin. Welkom in de Overtuin Bisdom Van Vliet, in het Zuid Hollandse dorpje Haastrecht.

Zie verder

Met dank aan (c) Bart van der Harst                        www.vanderharstteksten.nl 

24 vogelsoorten in de Overtuin

Resultaten BMP telling van de Overtuin 2017
In het voorjaar 2017 zijn de broedvogels geïnventariseerd in de Ovetelling gegevensrtuin Bisdom van Vliet in Haastrecht. Maria Spruit van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard heeft twaalf bezoeken afgelegd in de vroege ochtend en één bezoek in de late avond in verband met de uilen. Op basis van de zang en het gedrag is aan de hand van de landelijk gebruikte BMP-methode bepaald of vogels een territorium hadden en of er ook sprake was van een broedgeval. Tegelijkertijd is het park achter de Overtuin geïnventariseerd. Opvallend is dat de Overtuin aan meer vogels huisvesting biedt. Dit is te verklaren uit het feit dat de Overtuin meer diversiteit heeft aan biotoop en er meer oude bomen staan met gaten. Er is met zekerheid vastgesteld dat twee nestkasten door pimpelmezen zijn gebruikt. Torenvalken zijn actief geweest bij de meest noordelijke nestkast, maar dit heeft niet geleid tot een broedgeval. Waarschijnlijk hangen de kasten niet in de goede windrichting.
De Stichting Overtuin Bisdom van Vliet is verheugd over de vogelstand, en hoopt dat door goed groenbeheer en het ophangen van nestkastjes, nog meer vogels voor de Overtuin als broed- en woonplaats gaan kiezen.

Honden in de Overtuin

Persbericht van de Gemeente Krimpenerwaard:

Enkele weken geleden zijn door de vrijwilligers van de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet, in overleg met de Gemeente, borden geplaatst over het aanlijnen en opruimen van hondenpoep in de Overtuin in Haastrecht. Naar aanleiding hiervan is onduidelijkheid ontstaan bij de inwoners en hondenbezitters in Haastrecht.

In 2016 is de nieuwe APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) vastgesteld. Hierin is vastgelegd in art. 2:57 en 2:58 waar aanlijn- en opruimplicht geldt. In de hele gemeente, zowel binnen als buiten bebouwde kom, geldt dat hondenpoep opruimplicht is. Zo ook in de Overtuin. In de Overtuin zijn bij iedere ingang hondenpoepzakjesdispensers opgehangen.

In de Overtuin geldt geen aanlijnplicht omdat de tuin officieel buiten bebouwde kom ligt. Echter de tuin heeft het karakter van een tuinpark binnen bebouwde kom, daarom is er wel een vriendelijk verzoek tot aanlijnen via de borden bij de ingangen van het park.

In het “nieuwe” bos aan de zuidzijde van  de Overtuin kunt u uw honden wel zonder hinder los laten lopen.

KrimpenerwaardKlust in de Overtuin

Op donderdag 1 juni hebben 27 ambtenaren van de Gemeente Krimpenerwaard als vrijwilligers gewerkt in de Overtuin, dit in het kader van KrimpenerwaardKlust.

De Overtuin Coördinatoren Klaas, Anja, Lodewijk, Albert en Ronald hebben geholpen om de werkzaamheden te begeleiden, Joke en Cees zorgden voor de koffie.

De deelnemers werden om 9.00 ontvangen door Cees Reichard, de voorzitter van de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet. Vervolgens geeft Tuinbaas Tony Hardenberg, uitleg over de werkzaamheden van deze dag en hij verdeelt de ambtenaren over de diverse klussen.

Er is veel werk verzet en de Overtuin ziet er weer een stuk beter uit. Onderstaande foto’s geven een impressie van deze gezellige werkochtend.

Bezoek Trompenburg Tuinen & Arboretum

Op maandag 21 mei brachten vrijwilligers van de Overtuin een bezoek aan Trompenburg, een prachtig aangelegde plantentuin met een grote collectie bomen, struiken, vaste planten, bollen en knollen. De tuin ligt aan de rand van het centrum van Rotterdam in de wijk Kralingen en is een ware schatkamer voor plantenkenners en een weldaad voor wandelaars op zoek naar rust in een drukke stad.

Verder is dit park ontstaan in de zelfde periode als de Overtuin en zijn er diverse overeenkomsten, de moeite waard om te bezoeken.

Tijdens dit bezoek hebben we kennis gemaakt met de tuinvrouw van trompenburg en veel geleerd over het onderhoud en de planten. Ook hebben we ideeën en inspiratie opgedaan voor onze eigen Overtuin.

Overtuin Vrijwilligersdag 2017

Ruim 60 vrienden, sponsors en vrijwilligers waren aanwezig op de Overtuin Vrijwilligersdag 2017. Dit jaar werd deze dag georganiseerd in samenwerking met de Stichting Museum Bisdom van Vliet, die haar herinneringsbankje onthulde op deze dag.

Na de opening door Bart Couwers (wnd. voorzitter Overtuin), die allen hartelijk bedankte voor hun aandeel in het herstel van de Overtuin, en Ton Godschalk (Penningmeester Museum) die de hechte samenwerking van Museum en Overtuin benadrukte, werd een ieder uitgenodigd voor koffie met gebak in de Witte Hof.

Vervolgens verzorgden Cees Reichard en Tony Hardenberg een rondleiding door de Overtuin, waarin Cees het historisch perspectief benadrukte, en Tony de ontwikkelingen van de renovatie en onderhoudswerkzaamheden.

Dankzij het goede weer, het fraaie park en het goede gezelschap kunnen we terugkijken op een bijzonder geslaagd evenement.

Onderstaande foto’s zijn op deze dag gemaakt