Info voor wandelaars

De informatieborden in de Overtuin zijn onlangs voorzien van z.g. QR-codes. Door met uw smartphone de code te scannen (met een QR-code scanner die gratis te downloaden is) krijgt u ter plaatse extra informatie en uitleg over dit deel van de Overtuin. Er is informatie beschikbaar over: De familie Bisdom van Vliet; De Grot; het Theehuis; het Praalgraf; en de waterpartijen. Leuk voor een rondwandeling door de Overtuin.

Bollenpoten door scholieren

Op donderdag 26 oktober hebben zo’n 110 leerlingen van de Catharinaschool en de  Vlisterstroom uit Haastrecht meer dan 10.000 bloembollen geplant in de Haastrechtse Overtuin. In de ochtend heeft paulina Bisdom van Vliet, in historisch kostuum een bezoek gebracht aan de scholen, waar ze vertelde over zichzelf, de overtuin en de bollen. In de middag hebben 15 vrijwilligers de kinderen begeleid zodat alle bollen op de goede plaats terecht komen. Aan het eind was er voor elk kind een hapje en een drankje van de Rabobank. De kinderen kregen allemaal een bloembolletje mee naar huis, die ze kunnen planten in hun eigen tuin. Als hun bolletje thuis bloeit, kunnen ze met hun ouders en vriendjes in de Overtuin kijken hoe, eind april, het tapijt van bollen er uit ziet. De hyacinthoides non‐scripta (Engelse blue‐bells) zijn gesponsord door de firma Van Tubergen  uit Heemstede.

Overtuin in 2017

In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het herstel van de Overtuin. We zijn er nog lang niet, maar duidelijk is dat de Overtuin er steeds beter uit gaat zien, en dat jong en oud er steeds meer van genieten. Onderstaande foto impressie geeft een beeld

Hek rond Liezeborgh aangepast

In de afgelopen weken hebben vrijwilligers het hek rondom het terras van de Liezeborgh verlaagd, zodat de bewoners ongehinderd naar de Overtuin kunnen kijken. In het voorjaar wordt de beplanting aangepast. Door deze actie valt het hek niet meer op, maar zorgt het er wel voor dat de bewoners veilig op het terras kunnen verblijven.

8e herinneringsbankje geplaatst

Deze vrijdag is alweer het 8e herinneringsbankje geplaatst. Dit keer geschonken door de onlangs overleden Tine Grendel en Hanna van Halm (die verhuist is naar Den Haag). Onder grote belangstelling is het bankje onthuld door Hanna en Cees Reichard (Voorzitter Stichting Overtuin Bisdom van Vliet).

Tot dus ver zijn 8 herinneringsbankjes geplaatst. Er zijn nog maar 6 bankjes beschikbaar, dus als u overweegt om een bankje te laten plaatsen . . . .

Overtuin Winterklaar

De Overtuin is weer Winterklaar, de paden liggen er strak bij, het gras is voor de winter kort gemaaid, alle perken zijn geschoffeld, en het eiland ziet er goed uit. We gaan ons nu richten op het winterwerk, waarbij we een gaan vellen, snoeien, planten, paden aanleggen, de oevers verbeteren, het gras egaliseren, etc. Bijgaande foto’s zijn van de afgelopen werkdag.

Theehuis herbouwen

De TheehuisStichting Overtuin Bisdom van Vliet is van plan om in de komende jaren het voormalige Theehuis dat in de Overtuin stond, weer te herbouwen. Om dit zo goed mogelijk te doen, hebben zo veel mogelijk informatie nodig over hoe het theehuis er vroeger uit zag. Waar stond het,  wat voor dak zat er op, hoe zagen de tegeltjes er uit, welke kleuren had het, etc. Heeft u nog oude foto’s van het theehuis, toevallig nog een oud onderdeel liggen (mogelijk is ooit een tegeltje, pilaartje of pinakel veilig gesteld). Dan zouden wij daar graag gebruik van willen maken, We hoeven het niet te hebben, maar willen er wel graag een foto van maken.
Mocht u zin hebben om mee te werken aan de herbouw van het Theehuis, dan bent u ook van harte welkom.We zoeken mensen die kunnen timmeren, schilderen, houtdraaien, houtsnijden, dakdekken en technisch tekenen.
Kunt u ons helpen, neem dan contact op met Tony Hardenberg, de Tuinbaas van de Overtuin Bisdom van Vliet. Dit kan via email: Tony@overtuinbisdomvanvliet.nl of even bellen 06-51083974.

In Sweet Memory (herinneringsbankje)

…I have loved you for a thousand years, I ’ll love you for a thousand more…

Een lief liefdesgedichtje, je proeft een vleugje weemoed. Is het heimwee naar een verloren liefde? De onmogelijke wens om eeuwig samen te zijn? Ik ontdek het gedichtje op de rugleuning van een bankje, op een bronzen plaatje. Het bankje staat in een klein park, eigenlijk meer een grote tuin. En dat is het in feite ook: een park-landschapstuin. Welkom in de Overtuin Bisdom Van Vliet, in het Zuid Hollandse dorpje Haastrecht.

Zie verder

Met dank aan (c) Bart van der Harst                        www.vanderharstteksten.nl 

24 vogelsoorten in de Overtuin

Resultaten BMP telling van de Overtuin 2017
In het voorjaar 2017 zijn de broedvogels geïnventariseerd in de Ovetelling gegevensrtuin Bisdom van Vliet in Haastrecht. Maria Spruit van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard heeft twaalf bezoeken afgelegd in de vroege ochtend en één bezoek in de late avond in verband met de uilen. Op basis van de zang en het gedrag is aan de hand van de landelijk gebruikte BMP-methode bepaald of vogels een territorium hadden en of er ook sprake was van een broedgeval. Tegelijkertijd is het park achter de Overtuin geïnventariseerd. Opvallend is dat de Overtuin aan meer vogels huisvesting biedt. Dit is te verklaren uit het feit dat de Overtuin meer diversiteit heeft aan biotoop en er meer oude bomen staan met gaten. Er is met zekerheid vastgesteld dat twee nestkasten door pimpelmezen zijn gebruikt. Torenvalken zijn actief geweest bij de meest noordelijke nestkast, maar dit heeft niet geleid tot een broedgeval. Waarschijnlijk hangen de kasten niet in de goede windrichting.
De Stichting Overtuin Bisdom van Vliet is verheugd over de vogelstand, en hoopt dat door goed groenbeheer en het ophangen van nestkastjes, nog meer vogels voor de Overtuin als broed- en woonplaats gaan kiezen.