Masterplan

masterplan-eerste-paginaDe Overtuin is al honderden jaren oud en omstreeks 1875 gedeeltelijk omgevormd in een zogenaamd Engelse park. De gemeente Vlist heeft Marcelis Wolak gevraagd een ‘Masterplan’ op te stellen voor deze Overtuin. De gemeente werkte voor dit plan nauw samen met de Werkgroep Overtuin Bisdom van Vliet (Nu Stichting Overtuin Bisdom van Vliet). Deze opdracht heeft geresulteerd in een rapport “Blik op de toekomst Overtuin Bisdom van Vliet” d.d. 6 januari 2014. Het Masterplan geeft antwoord op de kernvraag hoe de Overtuin weer te herstellen is naar de belevingswaarde en kwaliteit van het landschapspark van weleer. Hiervoor is een cultuurhistorisch onderzoek gedaan naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de Overtuin Bisdom van Vliet, gevolgd door een waarde stelling, een inrichtingsplan en een beheer- en onderhoudsplan. Ook zijn ideeën opgenomen om de recreatieve aantrekkelijkheid te bevorderen en vandalisme te voorkomen.

De gemeente raad van de gemeente Vlist (nu Krimpenerwaard) heeft het Masterplan vastgesteld, en de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet heeft als doelstelling om het masterplan zo goed mogelijk uit te voeren.

Het masterplan voor Overtuin Bisdom van Vliet is online beschikbaar, rapport-blik-op-de-toekomst-overtuin-bisdom-van-vliet