Sponsoring

Wie zijn wij en wat is onze doelstelling

De Overtuin Bisdom van Vliet moet weer één geheel gaan vormen met het historische woonhuis (museum) van de familie Bisdom van Vliet. Dit kan bereikt worden door de Overtuin met al haar cultuurhistorische elementen terug te brengen naar de belevingswaarde van het landschapspark van weleer. De aantrekkingskracht voor inwoners van Haastrecht en voor bezoekers uit binnen- en buitenland krijgt met dit stedenbouwkundige en beeldbepalend sieraad meer glans.

Het patriciërgeslacht Bisdom van Vliet heeft Haastrecht veel gegeven, onder andere het museum Bisdom van Vliet, cultureel centrum Concordia en de Overtuin. Het museum en het cultureel centrum zijn in de afgelopen decennia gerenoveerd en hebben door middel van stichtingen een bijzondere status verworven binnen Haastrecht. Beide vormen samen met de andere 65 rijksmonumenten de ruggengraat van cultureel Haastrecht.

Een vaak vergeten rijkdom is de Overtuin, in de volksmond beter bekend als het Haastrechtse Bos. Een groep inwoners verenigd onder de naam Werkgroep “Overtuin Bisdom van Vliet”, heeft  zich met externe deskundigen verdiept in de geschiedenis en wil zich graag hard maken voor het herstel van de Overtuin. Markante elementen herstellen of doen terugkeren. Hierbij valt onder andere te denken aan de slingerpaden, de vijvers, de bruggetjes, de grot en het theehuis. Tevens willen zij landschapselementen, zoals zichtlijnen, terugbrengen naar de oorspronkelijke staat. Inmiddels is er een tienjarenplan voor het herstel.

Op 1 juni 2023 is het 100 jaar geleden dat Paulina Bisdom van Vliet gestorven is. In de aanloop naar deze bijzondere datum wil de werkgroep het plan uitwerken. Met behulp van subsidies en schenkingen denkt de werkgroep dit plan gestalte te kunnen geven.