De Stichting Overtuin Bisdom van Vliet is op 10 september 2014 opgericht. De stichting stelt zich met uitsluiting van winstoogmerk als algemeen doel het al haar cultuurhistorische elementen terugbrengen van de Overtuin naar de belevingswaarde en kwaliteit van weleer en de instandhouding daarvan en wel met het oog op een blijvende aantrekkingskracht voor bezoekers nu en in de toekomst.  
Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. De bestuursleden geniet geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden, te weten:

Privacyverklaring
Jaarcijfers 2018
Jaarcijfers 2019
Akte van Oprichting