De Stichting Overtuin Bisdom van Vliet (opgericht in september 2014) is de beheerder van het monumentale park de Overtuin en stelt zich tot doel het park in oude luister terug te brengen en daarmee aantrekkelijk te maken voor bezoekers, nu en in de toekomst. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden, te weten:

Privacyverklaring
Jaarcijfers 2021
Akte van Oprichting