vegetatie-opnamen Overtuin Bisdom van Vliet

Op 1 september van dit jaar bezocht Bart Dijkstra (Van der Goes en Groot Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau) de Overtuin Bisdom van Vliet om er in opdracht van de Provincie Zuid-Holland een tweetal vegetatie-opnamen te maken.

In de bijlage vindt u een tabel met de aangetroffen plantensoorten met hun bedekkingspercentages van deze twee locaties. De locaties zijn nu drie maal bezocht. Het is interessant om de veranderingen te bekijken in relatie tot het gevoerde beheer. Vooral opname 212 laat grote veranderingen zien door de recente onderhoudswerkzaamheden, terwijl opname 222 veel minder verandering laat zien.

Overtuin Bisdom van Vliet vegetatie-opnamen

Overtuin Bisdom van Vliet