Vogels

In de Overtuin is een diversiteit van vogels aanwezig, u kunt hierbij denken aan vogels zoals de grauwe vlieg, roodborst, koolmees, boomklever, pimpelmees, torenvalk en bosuil.

In 2016 zijn door vrijwilligers een 30-tal nestkastjes opgehangen die broedgelegenheid bieden voor deze vogels. Voor de kerkuil is een mooie plek gevonden in de toren van de NH-Kerk in Haastrecht.

De nestkasten zijn gemaakt door vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK). Vervolgens hebben Jaap Graveland, coördinator van het Erfvogelproject, samen met Cees Blommestein van de Stichting Overtuin, de beste plaatsen voor de nestkasten gezocht, waarop ze door de Overtuin vrijwilligers zijn opgehangen.

In de komende jaren zullen vrijwilligers van de NVWK regelmatig vogeltellingen uitvoeren, zodat we kunnen monitoren wat het effect van onze gezamenlijke activiteiten is op het vogelbestand in de Overtuin.