Vriend van de Overtuin

Als “Vriend van Stichting Overtuin Bisdom van Vliet” levert u een financiële bijdrage aan het herstel, onderhoud en het functioneren van het Park. De donaties van de vrienden worden beheerd door de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet. Het bestuur van de Stichting bepaalt wat er met uw geld gebeurt. Meer hierover kunt u op onze website lezen. U wordt daarover regelmatig op de hoogte gehouden via de website en de digitale nieuwsbrief “Overtuinberichten”.

Een paar voorbeelden
Renovatie van de grot, herbouw van het theehuis en onderhoud van groen en beplanting van de borders kunnen zonder de steun van de Vrienden niet gerealiseerd worden. Om de Overtuin weer in originele staat terug te brengen moet er nog veel werk worden verricht. Veel vrijwilligers zijn betrokken bij het onderhoud.
U kunt kiezen tussen een aantal vormen van Vrienden van Stichting Overtuin Bisdom van Vliet.
  • Voor 25 euro per jaar wordt u Vriend
  • voor 300 euro wordt u Vriend voor het leven en
  • voor 500 euro wordt uw bedrijf vriend

 Indien u vriend wilt worden kunt u zich aanmelden via info@overtuinbisdomvanvliet.nl.