Broedvogeltelling

tjiftjaf_3Dit weekend heeft Maria Spruit de eerste broedvogeltelling gedaan in de Overtuin. Dit zegt nog niets over de werkelijke broedgevallen. Na een aantal inventarisaties wordt door een programma (van sovon) bepaald welke waarnemingen als broedgeval aangemerkt kunnen worden.

 

De volgende vogels zijn geïnventariseerd:

  • Pimpelmees 2 zingend
  • Heggemus 1 zingend
  • Koolmees 1 zingend
  • Tiftjaf 3 zingend + 1 in aangrenzende tuin
  • Boomklever 1 zingend
  • Houtduif 3 koerend
  • Winterkoning 4 zingend + 1 in aangrenzende tuin
  • Wilde eend 3 paartjes aanwezig
  • Kauw 3 paartjes kunnen traceren met nog wat losse individuen
  • Grote bonte specht, op grens met het stuk na de tiendweg; heeft een groot territorium

Wat opviel was dat in de regio van de kastanjelaan vrijwel geen vogel zong. Kennelijk hebben de kastanjebomen niet zo’n aantrekkingskracht op vogels.

Maria vond dat het park er prachtig bij ligt, het was heerlijk om er rond te lopen, en geeft haar complimenten voor de werkgroep.

Onthulling Herinneringsbank

IMG_0579Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de Haastrechtse Kring werd op zaterdag 18 maart jl. de eerste herinneringsbank in de Overtuin onthuld. Om 10 uur ’s morgens stond een groep geïnteresseerden, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Krimpenerwaard, Museum Bisdom van Vliet, Podium Oudewater, het bestuur van de Haastrechtse kring en een grote groep vrijwilligers van Stichting Overtuin Bisdom van Vliet, op het pleintje bij de Liezeborgh klaar voor de feestelijke onthulling.

Op de vrijdag ervoor hebben de vrijwilligers van de Overtuin de herinneringsbank geplaatst op de plek die de Haastrechtse Kring had gereserveerd. Aan Lodewijk Borms (voorzitter) de eer de genodigden en belangstellenden welkom te heten, in het bijzonder wethouder Ria Boere (infrastructuur en openbare ruimte). Op het moment van de samenkomst op het plein voor de Liezeborgh was het gelukkig droog, maar er waaide wel een stevige westenwind die pogingen deed de bank voortijdig te onthullen. Tijdens de korte wandeling naar de ‘verpakte’ bank voegden zich nog meerdere belangstellenden bij het gezelschap. De onthulling werd verricht door Diny van Velzen (HK-penningmeester) en Bart Crouwers (waarnemend voorzitter Stg. Overtuin). De heer Crouwers en ook Wethouder Boere hielden een speech.

Bij de onthulling kwam niet alleen de bank tevoorschijn, maar ook een prachtige bos bloemen die door Bart aan Diny overhandigd werd. Ook werden vanuit H.K. bloemen overhandigd aan Bart en Ria.

Op de rugleuning van de bank zijn de plaquettes van de Haastrechtse Kring en het Wapen van Bisdom van Vliet ingelegd. Dit om de verbinding tussen beide organisaties nog eens te onderstrepen.

Na de onthulling werden er foto’s van diverse personen op de nieuwe bank gemaakt voor o.a. het AD en de IJsselbode.