De stichting Overtuin Bisdom van Vliet wordt erkend als een ANBI Instelling.

Op 10 september 2014 is de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet opgericht. Mede dankzij de vrienden van de stichting kan ze haar taken kan uitvoeren. De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften en schenkingen voor 125% fiscaal aftrekbaar zijn. Wij hopen u als donateur te begroeten.

Conform de richtlijnen van een ANBI dient een aantal gegevens gepubliceerd te worden.
Naam: Stichting Overtuin Bisdom van Vliet
KvK nummer 61429171
RSIN nummer 854337659
Bank nummer NL44RBRB0900046430
Secretariaat Stichting Overtuin Bisdom van Vliet
Zwenkgras 2
2851 ZV Haastrecht.
secretaris@overtuinbisdomvanvliet.nl
www.overtuinbisdomvanvliet.nl