ANBI

De stichting Overtuin Bisdom van Vliet wordt erkend als een ANBI Instelling.

Op 10 september 2014 is de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet opgericht. Mede dankzij de vrienden van de stichting kan ze haar taken kan uitvoeren. De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften en schenkingen voor 125% fiscaal aftrekbaar zijn. Wij hopen u als donateur te begroeten.

Conform de richtlijnen van een ANBI dient een aantal gegevens gepubliceerd te worden.
Naam: Stichting Overtuin Bisdom van Vliet
KvK nummer 61429171,
RSIN nummer            854337659
Bank nummer            NL44RBRB0900046430
Stichting Overtuin Bisdom van Vliet, Hoogstraat 19, 2851BG Haastrecht.
info@overtuinbisdomvanvliet.nl
www.overtuinbisdomvanvliet

 

Herinneringsbank als Gift

Ook uw gift voor een herinneringsbank in de Overtuin voor 125% aftrekbaar is bij uw aangifte inkomstenbelasting. Uw gift van € 950,00 betekent derhalve een aftrekpost van € 1.187,50 en kan daarom afhankelijk van uw hoogste belastingtarief een voordeel geven van:

Enkele voorbeelden:

  • Voordeel bij 52% = € 617,50 , of te wel de herinneringsbank kost u netto €  332,50 (€ 950,00 minus € 617,50).
  • Voordeel bij 40,4%= € 479,75, of te wel de herinneringsbank kost u netto €  470,25 (€ 950,00 minus € 479,75).
  • Voordeel bij 36,55%= € 434,03, of te wel de herinneringsbank kost u netto € 515,97 (€ 950,00 minus € 515,97).

U moet wel voldoen aan de algemene voorwaarden voor giftenaftrek: de totale giftenaftrek is groter dan  de drempel van 1% van uw (gezamenlijk) inkomen en mag niet meer zijn dan 10% van dit inkomen.