Waterlelies in de Vijver

Vandaag zijn 9 waterlelies in de vijver geplant (6 wit en 3 roze).
Deze planten zijn gesponsord door Marcel van der Werf, waterplanten specialist in deelgemeente De Tempel in Reeuwijk.
Voor meer informatie klik op onderstaande foto

waterplantenspecialistvdwerf

Praalgraf schoongemaakt

In de afgelopen dagen is het praalgraf van Paulina Bisdom van Vliet in de Overtuin weer helemaal opgeknapt. Hanna heeft alles schoongemaakt, Jan en Gerard hebben de paden strakgemaakt, en de firma Smeenk (Glazenwassers en Schoonmaakbedrijf) heeft belangeloos het plafond weer kraakhelder gemaakt. Een genot om naar te kijken.

Smeenk

Vrijwilligersbijeenkomst 2017

De vrijwilligersbijeenkomst op donderdag 13 april, is door een groot aantal vrijwilligers bijgewoond.

Het bestuur heeft uitleg gegeven over de huidige stand van zaken, en de plannen voor de toekomst. De agenda was als volgt:

 1. Welkomstwoord door Bart.
 2. Uitleg over de nieuwe structuur door Bart.
 3. Bespreking van het beheerplan door Tony.
 4. Werkzaamheden voor deze zomer door Tony.
 5. Stand van zaken van de financiën door Harry.
 6. Gelegenheid om vragen te stellen.

De besproken informatie is via de volgende links terug te vinden:

 1. Masterplan
 2. Beheerplan 2017-2020
 3. Presentatie van de Tuinbaas
 4. Demarcatielijst (welke activiteiten worden uitgevoerd door de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet, en welke door de Gemeente Krimpenerwaard)

Uitvoeringsovereenkomst getekend

Uitvoeringsovereenkomst gemeente Krimpenerwaard en Stichting Overtuin Bisdom van Vliet.

Ondertekening contract door BurgemeesterOp 5 april jl. is door de burgemeester, de heer R.S. Cazemier, de uitvoeringsovereenkomst getekend met de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet. Dit betekent dat niet langer de gemeente Krimpenerwaard voor het onderhoud van de historische tuin verantwoordelijk is. Vanaf nu – en eigenlijk al wat eerder – is het onderhoud en herstel van de tuin voor de stichting. Vooruitlopend op de ondertekening zijn door vrijwilligers van de stichting al veel werkzaamheden uitgevoerd. De gemeente stelt een jaarlijkse bijdrage beschikbaar en blijft slechts een beperkt aantal werkzaamheden doen die niet door vrijwilligers kunnen of mogen worden uitgevoerd.

Met deze uitvoeringsovereenkomst verwacht de stichting de tuin in enkele jaren weer oude luister te kunnen herstellen. Het streven is om dit voor 2023 te voltooien.

Op de foto van l.n.r. Daniel Fransen (ambtenaar), burgemeester Cazemier, Bart Crouwers (wnd. Voorzitter Stichting overtuin Bisdom van Vliet), wethouder R. Boere, Wilka Guelen (ambtenaar)

Broedvogeltelling

tjiftjaf_3Dit weekend heeft Maria Spruit de eerste broedvogeltelling gedaan in de Overtuin. Dit zegt nog niets over de werkelijke broedgevallen. Na een aantal inventarisaties wordt door een programma (van sovon) bepaald welke waarnemingen als broedgeval aangemerkt kunnen worden.

 

De volgende vogels zijn geïnventariseerd:

 • Pimpelmees 2 zingend
 • Heggemus 1 zingend
 • Koolmees 1 zingend
 • Tiftjaf 3 zingend + 1 in aangrenzende tuin
 • Boomklever 1 zingend
 • Houtduif 3 koerend
 • Winterkoning 4 zingend + 1 in aangrenzende tuin
 • Wilde eend 3 paartjes aanwezig
 • Kauw 3 paartjes kunnen traceren met nog wat losse individuen
 • Grote bonte specht, op grens met het stuk na de tiendweg; heeft een groot territorium

Wat opviel was dat in de regio van de kastanjelaan vrijwel geen vogel zong. Kennelijk hebben de kastanjebomen niet zo’n aantrekkingskracht op vogels.

Maria vond dat het park er prachtig bij ligt, het was heerlijk om er rond te lopen, en geeft haar complimenten voor de werkgroep.

Onthulling Herinneringsbank

IMG_0579Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de Haastrechtse Kring werd op zaterdag 18 maart jl. de eerste herinneringsbank in de Overtuin onthuld. Om 10 uur ’s morgens stond een groep geïnteresseerden, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Krimpenerwaard, Museum Bisdom van Vliet, Podium Oudewater, het bestuur van de Haastrechtse kring en een grote groep vrijwilligers van Stichting Overtuin Bisdom van Vliet, op het pleintje bij de Liezeborgh klaar voor de feestelijke onthulling.

Op de vrijdag ervoor hebben de vrijwilligers van de Overtuin de herinneringsbank geplaatst op de plek die de Haastrechtse Kring had gereserveerd. Aan Lodewijk Borms (voorzitter) de eer de genodigden en belangstellenden welkom te heten, in het bijzonder wethouder Ria Boere (infrastructuur en openbare ruimte). Op het moment van de samenkomst op het plein voor de Liezeborgh was het gelukkig droog, maar er waaide wel een stevige westenwind die pogingen deed de bank voortijdig te onthullen. Tijdens de korte wandeling naar de ‘verpakte’ bank voegden zich nog meerdere belangstellenden bij het gezelschap. De onthulling werd verricht door Diny van Velzen (HK-penningmeester) en Bart Crouwers (waarnemend voorzitter Stg. Overtuin). De heer Crouwers en ook Wethouder Boere hielden een speech.

Bij de onthulling kwam niet alleen de bank tevoorschijn, maar ook een prachtige bos bloemen die door Bart aan Diny overhandigd werd. Ook werden vanuit H.K. bloemen overhandigd aan Bart en Ria.

Op de rugleuning van de bank zijn de plaquettes van de Haastrechtse Kring en het Wapen van Bisdom van Vliet ingelegd. Dit om de verbinding tussen beide organisaties nog eens te onderstrepen.

Na de onthulling werden er foto’s van diverse personen op de nieuwe bank gemaakt voor o.a. het AD en de IJsselbode.

Nestkastjes opgehangen

Afgelopen zaterdag zijn door vrijwilligers een 30-tal nestkastjes opgehangen in de Overtuin in Haastrecht. De nestkastjes bieden broedgelegenheid voor de vogels zoals: grauwe vlieg, roodborst, koolmees, boomklever, pimpelmees, torenvalk en bosuil. Voor de kerkuil wordt nog een goede plek gezocht, we denken aan de toren van de NH-Kerk in Haastrecht.

De nestkasten zijn gemaakt door vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK). Ver volgens hebben Jaap Graveland, coördinator van het Erfvogelproject, samen met Cees Blommesteijn van de Stichting Overtuin, de beste plaatsen voor de nestkasten gezocht, waarop ze door de Overtuin vrijwilligers zijn opgehangen.

In de komende jaren zullen vrijwilligers van de NVWK regelmatig vogeltellingen uitvoeren, zodat we kunnen monitoren wat het effect van onze gezamenlijke activiteiten is op het vogelbestand in de Overtuin.

Aan het eind van de ochtend hebben de eerste vogels hun nieuwe onderkomen al betrokken.

 

Zagen van hout

Vrijwilligers van de Overtuin hebben een training gevolgd voor het veilig kunnen werken met een kettingzaag. De bomen zijn in afgelopen tijd door professionals geveld, maar moeten nu worden verwerkt tot haardhout, dat weer verkocht wordt om de Overtuin verder op te knappen.
8 vrijwilligers zijn nu opgeleid in zaken als:
 • De bouw, werking, veiligheid en het onderhoud van kettingzagen
 • Veilig werken bij het korten van hout met kettingzagen
Praktijk Centrum BomenDe training werd verzorgd door Willem van Delft én gesponsord door het Praktijk Centrum Bomen uit Apeldoorn. Het Programma bestond uit de volgende onderdelen:
 • Beoordeling veiligheidsaspecten van de motorzaag, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Onderhoud en bedrijfsklaarmaken van de zaag en het slijpen van de ketting.
 • Instructie zaagtechnieken en het oefenen ervan.

Rondleidingen en Houtverkoop

Op zaterdag 28 januari worden er van 9.00 tot 10.00 rondleidingen verzorgd in de Overtuin. Start bij de Blokhut achter de Liezeborgh, Liezeweg 31 in Haastrecht.
Vogelrondleiding:
De Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) geeft uitleg over de vogels en broedplaatsen en beplanting.
 Inschrijven op de Overtuin website: Vogelexcursie
Toekomst Overtuin rondleiding:
Het bestuur van de Stichting Overtuin geeft een rondleiding over de plannen voor het terug brengen in de oorspronkelijke staat van de Overtuin
Inschrijven op de Overtuin website: Toekomst Overtuin rondleiding
Houtverkoop
zie Haardhout te koop