Onthulling Herinneringsbank

Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de Haastrechtse Kring werd op zaterdag 18 maart jl. de eerste herinneringsbank in de Overtuin onthuld. Om 10 uur ’s morgens stond een groep geïnteresseerden, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Krimpenerwaard, Museum Bisdom van Vliet, Podium Oudewater, het bestuur van de Haastrechtse kring en een grote groep vrijwilligers van Stichting Overtuin Bisdom van Vliet, op het pleintje bij de Liezeborgh klaar voor de feestelijke onthulling.

Op de vrijdag ervoor hebben de vrijwilligers van de Overtuin de herinneringsbank geplaatst op de plek die de Haastrechtse Kring had gereserveerd. Aan Lodewijk Borms (voorzitter) de eer de genodigden en belangstellenden welkom te heten, in het bijzonder wethouder Ria Boere (infrastructuur en openbare ruimte). Op het moment van de samenkomst op het plein voor de Liezeborgh was het gelukkig droog, maar er waaide wel een stevige westenwind die pogingen deed de bank voortijdig te onthullen. Tijdens de korte wandeling naar de ‘verpakte’ bank voegden zich nog meerdere belangstellenden bij het gezelschap. De onthulling werd verricht door Diny van Velzen (HK-penningmeester) en Bart Crouwers (waarnemend voorzitter Stg. Overtuin). De heer Crouwers en ook Wethouder Boere hielden een speech.

Bij de onthulling kwam niet alleen de bank tevoorschijn, maar ook een prachtige bos bloemen die door Bart aan Diny overhandigd werd. Ook werden vanuit H.K. bloemen overhandigd aan Bart en Ria.

Op de rugleuning van de bank zijn de plaquettes van de Haastrechtse Kring en het Wapen van Bisdom van Vliet ingelegd. Dit om de verbinding tussen beide organisaties nog eens te onderstrepen.

Na de onthulling werden er foto’s van diverse personen op de nieuwe bank gemaakt voor o.a. het AD en de IJsselbode.IMG_0579

Nestkastjes opgehangen

Afgelopen zaterdag zijn door vrijwilligers een 30-tal nestkastjes opgehangen in de Overtuin in Haastrecht. De nestkastjes bieden broedgelegenheid voor de vogels zoals: grauwe vlieg, roodborst, koolmees, boomklever, pimpelmees, torenvalk en bosuil. Voor de kerkuil wordt nog een goede plek gezocht, we denken aan de toren van de NH-Kerk in Haastrecht.

De nestkasten zijn gemaakt door vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK). Ver volgens hebben Jaap Graveland, coördinator van het Erfvogelproject, samen met Cees Blommesteijn van de Stichting Overtuin, de beste plaatsen voor de nestkasten gezocht, waarop ze door de Overtuin vrijwilligers zijn opgehangen.

In de komende jaren zullen vrijwilligers van de NVWK regelmatig vogeltellingen uitvoeren, zodat we kunnen monitoren wat het effect van onze gezamenlijke activiteiten is op het vogelbestand in de Overtuin.

Aan het eind van de ochtend hebben de eerste vogels hun nieuwe onderkomen al betrokken.

 

Zagen van hout

Vrijwilligers van de Overtuin hebben een training gevolgd voor het veilig kunnen werken met een kettingzaag. De bomen zijn in afgelopen tijd door professionals geveld, maar moeten nu worden verwerkt tot haardhout, dat weer verkocht wordt om de Overtuin verder op te knappen.
8 vrijwilligers zijn nu opgeleid in zaken als:
  • De bouw, werking, veiligheid en het onderhoud van kettingzagen
  • Veilig werken bij het korten van hout met kettingzagen
Praktijk Centrum BomenDe training werd verzorgd door Willem van Delft én gesponsord door het Praktijk Centrum Bomen uit Apeldoorn. Het Programma bestond uit de volgende onderdelen:
  • Beoordeling veiligheidsaspecten van de motorzaag, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Onderhoud en bedrijfsklaarmaken van de zaag en het slijpen van de ketting.
  • Instructie zaagtechnieken en het oefenen ervan.

Rondleidingen en Houtverkoop

Op zaterdag 28 januari worden er van 9.00 tot 10.00 rondleidingen verzorgd in de Overtuin. Start bij de Blokhut achter de Liezeborgh, Liezeweg 31 in Haastrecht.
Vogelrondleiding:
De Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) geeft uitleg over de vogels en broedplaatsen en beplanting.
 Inschrijven op de Overtuin website: Vogelexcursie
Toekomst Overtuin rondleiding:
Het bestuur van de Stichting Overtuin geeft een rondleiding over de plannen voor het terug brengen in de oorspronkelijke staat van de Overtuin
Inschrijven op de Overtuin website: Toekomst Overtuin rondleiding
Houtverkoop
zie Haardhout te koop

Overtuin bij De Waard aan Tafel

Tijdens de eerste uitzending van ‘De Waard aan Tafel’ van 2017 waren Cees Reichard en Tony Hardenberg te gast om te vertellen over hun plannen om de Overtuin Bisdom van Vliet in Haastrecht weer in de oude glorie te herstellen. de-waard-aan-tafelDe afgelopen dertig jaar is er weinig onderhoud gepleegd, dus er ligt een grote taak voor de vele vrijwilligers om onder andere de grot en het grafmonument te herstellen. Verder zijn er enorm veel bloembollen geplant en wordt het hele park wekelijks onderhouden.

<Klik op de foto, om de uitzending te zien>

Overtuin paradijs voor vogels

De Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK ) zal dit voorjaar samen met de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet de eerste stappen zetten om van de Overtuin, naast een prachtig park, ook een prettige plek voor vogels te maken.

De natuur in de Krimpenerwaard staat onder druk en dus hebben beide verengingen elkaar opgezocht onder het motto “hoe meer samenwerking er ontstaat, hoe sterker we staan als verdedigers van die natuur”. Naast beplanting met hoge sierwaarde wordt er dus ook gewerkt aan beplanting met meerwaarde voor vogels en insecten.

Binnenkort zullen de bomen in het Park en het bos gedeelte van de Overtuin gedund worden. Dit is nodig om de onder begroeiing meer kans te geven, en vogelvriendelijke struiken daar kunnen groeien. De te dunnen bomen zijn door deskundigen van de Gemeente Krimpenerwaard en de Stichting Overtuin gemerkt en worden door Promen professioneel gezaagd. De vrijwilligers zullen vervolgens alles weer netjes maken. Het gezaagde hout is te koop voor 40 Euro per kuub, en de opbrengst wordt gebruikt om struiken te kopen én te planten.

Op de open plekken worden dus diverse vogelvriendelijke struikengroepen geplaatst, hierbij kunt u denken aan: Rode kornoelje, Gele kornoelje, Wilde kamperfoelie, Bosrank, Sleedoorn, Sporkehout, Zwarte bes, Hondsroos , Wollige sneeuwbal en Gelderse roos. De struiken vormen schuilplaatsen en geven voedsel voor de vogels.

Vervolgens gaat de NVWK nestkasten ophangen, zodat de vogels ook weer broedplaatsen krijgen. Gedacht wordt aan nestkastjes voor onder andere de volgende soorten: kool- en pimpelmees, grauwe vliegenvanger en roodborst, en de prachtige boomklever. De laatste soort is gebonden aan hoge en oude bomen en is behalve in de Overtuin alleen rond de grachten van Schoonhoven en in het Stormpoldervloedbos een vaste bewoner.

Op 28 januari organiseren de Stichting en de NVWK een excursie voor de vrijwilligers om de mogelijkheden te verkennen. Als alles lukt zullen dit voorjaar al de eerste nieuwe vogelsoorten hun intrek in de nestkasten in de Overtuin kunnen nemen.boomklever_overtuin-2

Zeven herinneringsbanken gesponsord

schild-voor-bankjeTot op heden hebben zeven particulieren of instellingen een herinneringsbank in de Overtuin gesponsord. Op een bordje op de bank kan de aanvrager zijn herinnering aan familie of organisatie laten graveren. De banken worden voor 10 jaar gegarandeerd. Het Museum Paulina Bisdom van Vliet stelt het familiewapen van Bisdom van Vliet beschikbaar, deze wordt op de banken bevestigd.

Voor meer informatie zie herinneringsbank

Garage Markus sponsort kettingzaag

img_0494Garage Markus uit Hekendorp sponsort de Stichting Overtuin met een mooie kettingzaag. We kunnen nu met onze eigen zaag de stammen en takken kort maken.
Al meer dan 15 jaar het vertrouwde adres in de regio
Bij Garagebedrijf P. Markus te Hekendorp (Oudewater) kunt u onder andere terecht voor al uw autoonderhoud en -reparaties, APK, airco service en tuinmachines zoals: loopmaaiers, zitmaaiers, kettingzagen.